Kraj:
Polska
Call-Back-Service

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu?

Z przyjemnością do Ciebie zadzwonimy! Wystarczy przysłać wiadomość z numerem telefonu. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wyślij wiadomość bezpośrednio na adres:

info(at)proalpha.pl

Kontakt

Masz pytania, życzenia lub uwagi?

Przyślij nam krótką wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.

Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze
Wydział VIII Gosp. KRS
KRS nr 0000229984
NIP 9291734868
kapitał zakładowy
330 000,00 zł

info(at)proalpha.pl

Adres

proALPHA Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 1

65-021 Zielona Góra

Tel.: +48 (68) 50 66 500

Fax: +48 (68) 325 50 97

Mapa dojazdu

Sterowanie przedsiębiorstwem

Łatwe podejmowanie decyzji dzięki systemowi proALPHA

Cel

W ostatnich latach zarządzanie przedsiębiorstwami średniej wielkości stało się bardziej kompleksowe. Walka o klientów jest coraz bardziej zacięta, a ważne decyzje muszą być podejmowane szybciej oraz w krótszych odstępach czasu. Fazy spowolnienia gospodarczego oraz zmienny popyt zmuszają przedsiębiorców do szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniające się warunki na rynku.

Skutkami niekorzystnych zmian warunków finansowania inwestycji planowanych przez przedsiębiorstwa średniej wielkości są wyższe koszty obsługi wierzytelności, pogorszenie możliwości własnego rozwoju, zaprzestanie inwestowania w innowacje oraz osłabienie konkurencyjności. proALPHA pomaga przeciwdziałać takim sytuacjom poprzez wspieranie procesów decyzyjnych, a tym samym wpływa na poprawę konkurencyjności swoich klientów.

Strategia rozwiązania

Często przyczyną problemów w przedsiębiorstwie są nieefektywne modele zarządzania, nieprawidłowe procesy planowania oraz budżetowania lub niewystarczający controlling. Niejednolite modele sterowania przedsiębiorstwem oraz brak definicji wskaźników istotnych w procesie sterowania prowadzą do błędnych decyzji. Zarządzanie finansami może być także utrudnione brakiem przeprowadzania rachunku kosztów w przedsiębiorstwie oraz nieprawidłowym prognozowaniem przyszłych wyników. Nieefektywność obszaru Controlling & Reporting spowodowana jest zmianami strukturalnymi lub korzystaniem z zewnętrznych narzędzi do planowania, sprawozdawczości finansowej oraz konsolidacji, co pociąga za sobą duże nakłady na weryfikację danych pomiędzy rachunkiem kosztów oraz finansami i księgowością. Dokładnie tymi obszarami zajmuje się rozwiązanie proALPHA.

Korzyści

Na postawie celów strategicznych oraz sterowników wartości osiągniętego sukcesu w odniesieniu do istotnych parametrów, proALPHA wspiera utworzenie modelu zarządzania, który ma objąć swoim zasięgiem całe przedsiębiorstwo. Synchronizacja modeli zarządzania ze strukturą organizacyjną oraz utworzenie raportów obejmujących wiele funkcji pomaga przy planowaniu i budżetowaniu. Dzięki całościowemu wsparciu systemu zredukowane zostają interfejsy, co wpływa na poprawę szybkości oraz dokładności przy tworzeniu raportów. Rozwiązania te są pomocne przy identyfikacji oraz wdrażaniu ulepszeń istotnych z punktu widzenia procesów oraz organizacji. W ten sposób główny nacisk położony jest na analizie i wsparciu procesów decyzyjnych, zamiast na zarządzaniu danymi oraz ich weryfikacji.

Przebieg projektu

Przebieg projektu bazuje na opracowaniu przyszłych wymagań i celów przedsiębiorstwa oraz wynikających z nich zadań, nowych celów oraz zakresu projektu. Stan docelowy określany jest na podstawie porównania sytuacji obecnej z proALPHA Best-Practices. Plan wprowadzania ulepszeń opracowywany jest na podstawie porównania kosztów i korzyści oraz ustalonych priorytetów w danym obszarze.