Kraj:
Polska
Call-Back-Service

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu?

Z przyjemnością do Ciebie zadzwonimy! Wystarczy przysłać wiadomość z numerem telefonu. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wyślij wiadomość bezpośrednio na adres:

info(at)proalpha.pl

Kontakt

Masz pytania, życzenia lub uwagi?

Przyślij nam krótką wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.

Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze
Wydział VIII Gosp. KRS
KRS nr 0000229984
NIP 9291734868
kapitał zakładowy
330 000,00 zł

info(at)proalpha.pl

Adres

proALPHA Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 1

65-021 Zielona Góra

Tel.: +48 (68) 50 66 500

Fax: +48 (68) 325 50 97

Mapa dojazdu

Optymalizacja procesów gospodarczych

Optymalizacja procesów organizacyjnych

Cel

Optymalizacja procesów gospodarczych to główny punkt konsultacji dotyczących organizacji i procesów w przedsiębiorstwie. Celem tej usługi doradczej, która została specjalnie stworzona na potrzeby przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych oraz usługowych średniej wielkości, jest zademonstrowanie możliwości doskonalenia procesów organizacyjnych przed, w trakcie oraz po wdrożeniu rozwiązania proALPHA.

Założenie

Optymalizator procesów gospodarczych koncentruje się na wprowadzaniu ulepszeń lub ewentualnie usuwaniu słabych punktów w procesach przedsiębiorstwa. Dzięki niemu konsultanci mogą podzielić się swoim doświadczeniem oraz wiedzą o wersji standardowej proALPHA Standard oraz o porównywalnych projektach.

Korzyści

Jeżeli wskazówki sformułowane podczas konsultacji okażą się przydatne dla klienta, możliwa jest redukcja środków w projekcie wdrażania. Usunięcie słabych punktów to niewątpliwa korzyść dla klienta, ponieważ ograniczenie błędów wpływa na redukcję kosztów procesów i skrócenie czasu ich realizacji. Ponadto zapewniona jest także przejrzystość przeprowadzanych procesów. Dla ogólnego zrozumienia procesów przeprowadzanych w przedsiębiorstwie, zoptymalizowane, okrojone modele procesów mogą zostać udostępnione wszystkim pracownikom za pośrednictwem bezpłatnej przeglądarki.

Przebieg projektu

Podczas analizy sytuacji bieżącej procesy zostają najpierw wprowadzone do narzędzia proALPHA GPD, a następnie odbywa się identyfikacja ich słabych punktów. Na tej podstawie konsultanci proALPHA definiują razem z klientem nie tylko przyszły stan pożądany, ale również plan wprowadzania ulepszeń w poszczególnych działach oraz plan optymalizacji procesów.

Zaletą metody proALPHA stosowanej do optymalizacji procesów gospodarczych, w przeciwieństwie do tradycyjnych sposobów, jest połączenie praktycznego wdrażania z usługami doradczymi.