Kraj:
Polska
Call-Back-Service

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu?

Z przyjemnością do Ciebie zadzwonimy! Wystarczy przysłać wiadomość z numerem telefonu. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wyślij wiadomość bezpośrednio na adres:

info(at)proalpha.pl

Kontakt

Masz pytania, życzenia lub uwagi?

Przyślij nam krótką wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.

Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze
Wydział VIII Gosp. KRS
KRS nr 0000229984
NIP 9291734868
kapitał zakładowy
330 000,00 zł

info(at)proalpha.pl

Adres

proALPHA Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 1

65-021 Zielona Góra

Tel.: +48 (68) 50 66 500

Fax: +48 (68) 325 50 97

Mapa dojazdu

Dane podstawowe

Maksymalizacja potencjału danych podstawowych

Cel

Konkurencyjność przedsiębiorstwa, bazująca na posiadanej wiedzy i umiejętnościach, bardzo często zawarta jest w danych podstawowych przedsiębiorstwa. Pełne i dobrze opracowane dane podstawowe są z tego względu znaczącym czynnikiem decydującym o prawidłowo funkcjonujących procesach w systemie ERP danego przedsiębiorstwa.

Zoptymalizowane dane podstawowe są np. warunkiem wykonania dostaw w umówionym terminie oraz obniżenia wydatków związanych ze sprzedażą i marketingiem. Tylko stale aktualizowane, bezbłędne i pełne dane podstawowe umożliwiają właściwy przebieg procesów w przedsiębiorstwie.

Strategia rozwiązania

Poprzez systematyczną kontrolę najważniejszych czynników wpływających na dane podstawowe systemu ERP, połączoną z zagadnieniami proALPHA Best-Practice, możliwe jest zidentyfikowanie słabych punktów oraz potencjału kryjącego się w systemie. Do obszarów, które są poddawane analizie, należą nie tylko procesy w przedsiębiorstwie i dane podstawowe, ale również organizacja kontaktów z klientami oraz środowisko systemu.

Korzyści

Szczególną korzyścią jest poprawa jakości procesów, co znacząco wpływa na redukcję dalszych działań w procesach następczych. Dzięki narzędziu proALPHA Analyzer możliwe jest łatwe identyfikowanie niepotrzebnych danych zapisanych w systemie. Często zachowanie jakości danych jest wymogiem płynącym z zewnątrz, co w praktyce oznacza, że np. w ramach kontroli systemowej należy przedstawić odpowiednie dokumenty. Metody działania oraz narzędzia proALPHA udzielają znaczącego wsparcia w przypadku procesów służących zagwarantowaniu jakości danych podstawowych, które są elementem tzw. Data Governance.

Przebieg projektu

Metody działania proALPHA koncentrują się na następujących obszarach: analiza i kontrola jakości danych podstawowych, organizacja opracowywania danych podstawowych, Workflow oraz ocena danych podstawowych. Dzięki połączeniu zdefiniowanych sposobów przeprowadzania projektów z różnymi narzędziami proALPHA możliwe jest osiąganie znaczących sukcesów, już w dość krótkim czasie od zainicjowania projektu.