Kraj:
Polska
Call-Back-Service

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu?

Z przyjemnością do Ciebie zadzwonimy! Wystarczy przysłać wiadomość z numerem telefonu. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wyślij wiadomość bezpośrednio na adres:

info(at)proalpha.pl

Kontakt

Masz pytania, życzenia lub uwagi?

Przyślij nam krótką wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.

Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze
Wydział VIII Gosp. KRS
KRS nr 0000229984
NIP 9291734868
kapitał zakładowy
330 000,00 zł

info(at)proalpha.pl

Adres

proALPHA Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 1

65-021 Zielona Góra

Tel.: +48 (68) 50 66 500

Fax: +48 (68) 325 50 97

Mapa dojazdu

Balanced Scorecard

Kontrola wyników oraz sterowanie strategicznymi celami przedsiębiorstwa

Cel

Coraz więcej przedsiębiorstw średniej wielkości wykorzystuje system Balanced Scorecard do kontrolowania wyników oraz sterowania strategicznymi celami przedsiębiorstwa. Głównym wymogiem jest synchroniczne dopasowanie wskaźników finansowych do logistycznych, ponieważ mają one duże znaczenie w procesie podejmowania decyzji.

Strategia rozwiązania

Dzięki zintegrowanemu modułowi proALPHA BSC przedstawione zostają w przejrzysty sposób wszystkie istotne informacje oraz główne elementy mające wpływ na procesy w przedsiębiorstwie. Możliwość przypisywania wagi różnym wielkościom ułatwia ich analizę.

Korzyści

Cele strategiczne przedsiębiorstwa są namacalne i mogą być przeniesione na poziomy operacyjne. W ten sposób, dzięki zobrazowanej współzależności między przyczynami a skutkami, ułatwione jest definiowanie środków zapobiegawczych. Zarządzanie w obszarze controllingu może przez to zostać ograniczone do istotnych zadań. Poprzez wbudowany mechanizm wczesnego ostrzegania system automatycznie wykrywa krytyczne sytuacje, co znacząco wpływa na polepszenie przejrzystości oraz bezpieczeństwa. W ramach projektu BSC możliwe są dalsze ulepszenia np. w odniesieniu do jakości oraz przejrzystości danych.

Przebieg projektu

W związku ze wprowadzonymi celami strategicznymi przedsiębiorstwa opracowane zostają perspektywy dotyczące np. finansów, procesów, klientów oraz pracowników. Po analizie indywidualnych wymagań przygotowywane zostają podstawy koncepcyjne, konieczne dla szybkiego i efektywnego zaopatrywania w informacje. Koncepcja ta zostaje następnie przedstawiona w systemie za pomocą właściwych wskaźników. Oferowane są nie tylko szkolenia dotyczące systemu Balanced Scorecard, ale również pomoc w trakcie jego wdrażania. proALPHA oferuje także wsparcie w przypadku rozwoju i planowania środków.