Kraj:
Polska
Call-Back-Service

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu?

Z przyjemnością do Ciebie zadzwonimy! Wystarczy przysłać wiadomość z numerem telefonu. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wyślij wiadomość bezpośrednio na adres:

info(at)proalpha.pl

Kontakt

Masz pytania, życzenia lub uwagi?

Przyślij nam krótką wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.

Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze
Wydział VIII Gosp. KRS
KRS nr 0000229984
NIP 9291734868
kapitał zakładowy
330 000,00 zł

info(at)proalpha.pl

Adres

proALPHA Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 1

65-021 Zielona Góra

Tel.: +48 (68) 50 66 500

Fax: +48 (68) 325 50 97

Mapa dojazdu

proALPHA zaprogramowana na wzrost

Producent oprogramowania kontynuuje sukces także w roku obrotowym 2012/13

17.09.2013

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 września 2013 r. Grupa proALPHA ogłosiła wyniki osiągnięte w ubiegłym roku obrotowym. Dostawca oprogramowania ERP dla przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych średniej wielkości, mimo narastającej niepewności na rynkach i niskiego wzrostu gospodarczego w Niemczech, umacnia swoją pozycję i kontynuuje dalszy wzrost sprzedaży i zysków. Obroty wzrosły o ok. 8% do 58,8 mln euro (w ubiegłym roku 54,5 mln euro). Ponadto spółka odnotowała znaczny wzrost zysku koncernowego z 6,8 mln euro w roku ubiegłym do 7,8 mln w roku obrotowym 2012/13. Tym samym 18 rok z rzędu Grupa kontynuuje pasmo sukcesów.

Ze sprzedaży oprogramowania i usług serwisowych spółka wygenerowała obrót na poziomie 37,8 mln euro, co stanowi wzrost o 7,6% w stosunku do roku ubiegłego. Obroty ze sprzedaży usług doradczych i oprogramowania oraz usług szkoleniowych Akademii proALPHA wzrosły o 9,9% generując 20,6 mln euro zysku. Koszty osobowe stanowiące największy procent wydatków operacyjnych wzrosły o 3,2 mln euro do poziomu 33,4 mln euro. W roku 2012/13 podjęte zostały także liczne inwestycje w kapitał ludzki, aby z jednej strony pozyskać wykwalifikowany personel, a z drugiej umocnić więzi dotychczas zatrudnionych pracowników ze spółką. Zysk operacyjny wyniósł 10,8 mln euro w stosunku do roku ubiegłego; marża EBIT osiągnęła wynik 18,4% dzięki czemu wysoki dochód pomimo wzrostu i nieproporcjonalnych inwestycji pozostał w kapitale ludzkim.

W trakcie targów Cebit 2013 na koniec roku obrotowego zaprezentowano najobszerniejszą aktualizację oprogramowania w historii firmy - proALPHA 6.1. Ze względu na liczne sugestie i życzenia użytkowników systemu wprowadzono w życie ponad 200 wymagań i rozszerzeń funkcjonalnych. Obszary takie jak Integracja Workbench, czy Gospodarka Materiałowa zostały całkowicie zmodyfikowane lub są w całości nowe. "Nasi klienci są w szczególności pod wrażeniem innowacyjnej koncepcji użytkownika, która wyznacza nowe standardy w zakresie użytkowania i łatwości korzystania z systemu ERP", powiedział Dyrektor Techniczny Werner Ernst.

Jako producent oprogramowania dla przedsiębiorstw Grupa proALPHA postawiła sobie za cel podniesienie konkurencyjności swoich klientów poprzez dostarczenie doskonałego oprogramowania i odpowiednich usług. Wymaga to transferu wizjonerskich wyników naukowych partnerów technologicznych do zastosowań komercyjnych. Z tego względu spółka współpracuje z licznymi instytucjami naukowymi i angażuje się w różne inicjatywy badawcze, jak np Software-Cluster czy SmartFactory-KL, aby być na bieżąco z tematami branżowymi takimi jak "Przemysł 4.0".

Ponadto w minionym roku obrotowym Grupa podjęła także liczne działania mające na celu uwzględnienie nasilającej się globalizacji rynków. By móc optymalnie obsługiwać instalacje w prawie 50 krajach, dostawca ERP obecny jest w 27 oddziałach i firmach partnerskich na całym świecie. Jedną z najlepiej rozwijających się i odnoszących sukcesy zagraniczną jednostką Grupy jest założona w 2005 r. proALPHA Polska Sp. z o.o., która powstała dzięki współpracy z Zakładem Controllingu i Informatyki Ekonomicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim jako symbioza między badaniami naukowymi i dydaktyką. Na początku minionego roku obrotowego proALPHA Software AG powiększyła również swoje udziały w proALPHA Polska Sp. z o.o. z 33,3% do 52,7% nabywając większościowy pakiet.

Pomimo recesji gospodarczej utrzymującej się na rynku, zarząd proALPHA prognozuje w najbliższej przyszłości dalszy wzrost przedsiębiorstwa. Utrzymanie rentowności jest jednym z najważniejszych celów. Dyrektor Finansowy Jürgen Brand powiedział: "Obserwujemy bardzo duży popyt na najnowszą wersję proALPHA 6.1. i usługi z nią związane. Ukierunkowanie na przedsiębiorstwa średniej wielkości w połączeniu z innowacyjnym, zaawansowanym technologicznie portfolio usług pomoże nam jeszcze bardziej rozbudować naszą bazę klientów w nadchodzących latach."

Grupa proALPHA w liczbach

2012/132011/122010/11
Obrót (w mln €)58,854,550,7
EBIT (w mln €)10,810,88,4
Cash flow (w mln €)9,28,66,4
Inwestycje (w mln €)1,41,41,2
Suma bilansowa (w mln €)58,559,952,1
Udział KW 60,1 %50,4 %48,4 %
Pracownicy Ø528479464

Rok obrotowy kończy się odpowiednio 31 marca.


Wróć do listy Newsów