Kraj:
Polska
Call-Back-Service

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu?

Z przyjemnością do Ciebie zadzwonimy! Wystarczy przysłać wiadomość z numerem telefonu. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wyślij wiadomość bezpośrednio na adres:

info(at)proalpha.pl

Kontakt

Masz pytania, życzenia lub uwagi?

Przyślij nam krótką wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.

Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze
Wydział VIII Gosp. KRS
KRS nr 0000229984
NIP 9291734868
kapitał zakładowy
330 000,00 zł

info(at)proalpha.pl

Adres

proALPHA Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 1

65-021 Zielona Góra

Tel.: +48 (68) 50 66 500

Fax: +48 (68) 325 50 97

Mapa dojazdu

Funkcjonalność zamiast technologii

proALPHA stawia na zintegrowane, dające się opanowywać systemy

21.10.2008

"Form follows Function" (forma służy funkcji) lub: technika dostosowuje się do pożądanych funkcji, a nie odwrotnie. Sformułowania te odzwierciedlają podstawowe zasady rozwoju oprogramowania proALPHA.

Sukces firmy dowodzi słuszności tej filozofii. Od chwili założenia, firma konsekwentnie realizuje koncepcję sprzedaży rozwiązań dla zarządzania przedsiębiorstwem, nie zaś technologii, osiągając tym samym stały wzrost obrotów i rentowności. Aby zapewnić sukces także w przyszłości, system jest stale dopasowywany do nowych wymagań.

Jednym z naszych głównych wyzwań na przyszłość jest jeszcze lepsze powiązanie rozwiązania proALPHA z rozmaitymi systemami zewnętrznymi klientów, dostawców, urzędów oraz wewnętrznymi aplikacjami spoza systemu klasy ERP, jak również z różnymi systemami w ramach grupy przedsiębiorstw. Jedynie stale upraszczany przepływ danych między kilkoma partnerami i systemami może zagwarantować w przyszłości bezpieczny i szybki przepływ informacji i wartości, bez zbędnych nakładów administracyjnych. Ponadto, musi istnieć możliwość prostszego dopasowania systemu klasy ERP do danej firmy, procesów oraz indywidualnych użytkowników bez potrzeby wykraczania poza oprogramowanie standardowe. Tylko w ten sposób można uniknąć sytuacji, w której kolejne potrzeby użytkowników będą wymagały stworzenia niemożliwego do obsługi, skomplikowanego pakietu oprogramowania albo nadmiernego nakładu na niepożądane dopasowania.

Integracja i indywidualizacja - SOA w zastosowaniu

Firma proALPHA konsekwentnie realizuje strategię jednolitego i zintegrowanego rozwiązania ‘z jednej ręki’. Koncepcja ta uwzględnia funkcje takie jak APS (Advanced Planning and Scheduling), DMS (Document Management) i wiele innych. W celu połączenia różnorodnych struktur IT i szybkiego dopasowania procesów w przedsiębiorstwie wykorzystywana jest technologia SOA (architektura zorientowana na usługi). W przeciwieństwie do wielu innych dostawców systemu klasy ERP, proALPHA potrafi przekształcić ten slogan w doskonale funkcjonujące rozwiązanie.

Cała struktura oprogramowania proALPHA jest od pewnego czasu odpowiednio przekształcana, jednak znaczna część systemu już go realizuje. Taka przebudowa jest niezbędna dla zapewnienia stabilności systemu i jego aplikacji, dla użytkownika zaś praktycznie niezauważalna. Pomimo coraz większej złożoności funkcji i ich powiązań, cały system można kontrolować i dostosowywać. Wypróbowana zasada zintegrowanego oprogramowania standardowego pozostaje niezmienna.

W typowych aplikacjach dla przedsiębiorstw średniej wielkości, średnio 80% funkcji można odwzorować w standardowym rozwiązaniu proALPHA dzięki technologii SOA a 15% poprzez szybką konfigurację na różnych płaszczyznach. Zakres dopasowań bez ingerencji w rdzenny system obejmuje interfejs użytkownika w dowolnej przeglądarce pokazującej funkcje indywidualne dla użytkownika oraz szybkie dopasowania formatu transferu danych produkcyjnych do systemu logistycznego. Około 5% aplikacji trzeba zaprogramować indywidualnie, ale także w oparciu o architekturę systemu.

Bezpieczeństwo kwestią nadrzędną

Te zaawansowane struktury oprogramowania umożliwiają użytkownikowi komfortowe administrowanie i dopasowanie funkcji. Będzie to także odgrywało kluczową rolę w czasie przekazywania danych do urzędów. Wszelkie niezbędne dane i formaty danych w systemie proALPHA zostaną udostępnione użytkownikowi bez jakichkolwiek problemów czy prac programistycznych.

Korzystanie z systemu klasy ERP w sensie oprogramowania jako usługi (SaaS - Software as a Service), unikając w ten sposób kompleksowych technik, znajduje jednak rzadkie zastosowanie. Zasadnicze wymagania wobec systemu, które muszą ostać zrealizowane przez użytkownika są nie mniej złożone. Co więcej, użytkownik musi się zapoznać z istniejącymi strukturami. Zależność od zewnętrznego dostawcy systemu a tym samym utrata możliwości kontroli i kompetentnej obsługi systemu może stanowić zatem problem.

Firma proALPHA preferuje takie kształtowanie systemu, aby użytkownik mógł go obsługiwać bez jakichkolwiek ograniczeń. Ponadto, bezpieczeństwo zapewnia także dostawa kodów źródłowych dla każdego klienta.

proALPHA dostosuje rozwój systemu do funkcji pożądanych przez klienta oraz wykorzystuje technologie sprawdzone pod względem przydatności zastosowania w przyszłości, zamiast podążania za zmieniającymi się co pół roku nowinkami technologicznymi.

 


Wróć do listy Newsów