Kraj:
Polska
Call-Back-Service

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu?

Z przyjemnością do Ciebie zadzwonimy! Wystarczy przysłać wiadomość z numerem telefonu. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wyślij wiadomość bezpośrednio na adres:

info(at)proalpha.pl

Kontakt

Masz pytania, życzenia lub uwagi?

Przyślij nam krótką wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.

Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze
Wydział VIII Gosp. KRS
KRS nr 0000229984
NIP 9291734868
kapitał zakładowy
330 000,00 zł

info(at)proalpha.pl

Adres

proALPHA Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 1

65-021 Zielona Góra

Tel.: +48 (68) 50 66 500

Fax: +48 (68) 325 50 97

Mapa dojazdu

proALPHA Workflow

Automatyzacja procesów biznesowych

Screenshot WorkflowAutomation

Podstawą do automatyzacji procesów biznesowych w systemie proALPHA ERP jest automatyzacja realizacji zleceń, która obejmuje wszystkie obszary funkcjonalne począwszy od sprzedaży, poprzez techniczne przygotowanie produkcji, po wytwarzanie i montaż. W ramach aktywnego Workflow, tzw. WorkflowAutomation, każda jednostka informacyjna jest nadzorowana przez przypisany do niej proces biznesowy. Podstawą do rozpoczęcia jak i przerwania ciągu procesów biznesowych jest zdarzenie biznesowe.

Kluczowe zagadnienia

Wsparcie dla elektronicznego obiegu prac i dokumentów oraz podejmowania decyzji, to dużo więcej niż wysyłanie maili w obrębie przedsiębiorstwa. proALPHA WorkflowAutomation to proaktywne, całkowicie zintegrowane z systemem proALPHA ERP rozwiązanie. Wykorzystanie reguł decyzyjnych przekształca przepływ prac w dynamiczną realizację procesu w oparciu o predefiniowane wartości zmiennych sterujących. Po realizacji danego kroku procesu dalszy przypływ procesu zależy od oczekiwanego wyniku tego kroku. Tak np. oferta, w zależności od swojej wartości, może zostać zatwierdzona na różnych etapach jej opracowania.

Podejście obiektowe pozwala na łatwe dopasowanie i rozwój proALPHA WorkflowAutomation do specyficznych potrzeb operacyjnych danego przedsiębiorstwa.

Dany użytkownik ma stały dostęp do informacji o przydzielonych zadaniach. Przykładowo mogą to być: otwarte oferty, powiadomienia, odchylenia od planu itp. Dzięki temu może on od razu przystąpić do ich opracowywania podejmując je z monitora działań. Jest to funkcjonalność, której nie posiada większość z dostępnych na rynku systemów.

WorkflowAutomation jest bazowym komponentem funkcjonalnym systemu proALPHA ERP, przez co dostarcza spójnego i kompletnego rozwiązania korespondującego z wykorzystywanymi mediami komunikacyjnymi (EDI, Internet, sklep internetowy, CRM Offline). Może być zastosowane w obrębie danej siedziby lub całego przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Dzięki temu jest to rozwiązanie możliwe do wykorzystania niezależnie od skali przedsiębiorstwa.