Kraj:
Polska
Call-Back-Service

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu?

Z przyjemnością do Ciebie zadzwonimy! Wystarczy przysłać wiadomość z numerem telefonu. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wyślij wiadomość bezpośrednio na adres:

info(at)proalpha.pl

Kontakt

Masz pytania, życzenia lub uwagi?

Przyślij nam krótką wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.

Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze
Wydział VIII Gosp. KRS
KRS nr 0000229984
NIP 9291734868
kapitał zakładowy
330 000,00 zł

info(at)proalpha.pl

Adres

proALPHA Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 1

65-021 Zielona Góra

Tel.: +48 (68) 50 66 500

Fax: +48 (68) 325 50 97

Mapa dojazdu

proALPHA System Zarządzania Dokumentami (DMS)

Powiązanie dokumentów z procesami biznesowymi

Screenshot Dokumenten-Management-System

Realizacja procesów biznesowych wiąże się z przetwarzaniem dużej ilości informacji, których źródłem są pierwotne dokumenty. Powiązanie dokumentów z procesami poprzez zintegrowane rozwiązanie proALPHA System Zarządzania Dokumentami gwarantuje zorganizowane zarządzanie, segregowanie i archiwizację dokumentów.

Kluczowe zagadnienia

Przez całościową integrację DMS z systemem proALPHA ERP wszystkie obszary przedsiębiorstwa, takie jak sprzedaż, dział projektowania, czy rachunkowość mają bezpośredni dostęp do wszystkich dokumentów i danych przedsiębiorstwa. Dzięki temu, szczególnie w wielooddziałowych przedsiębiorstwach, osiągalny jest w tym obszarze znaczny potencjał do zwiększenia efektywności.

proALPHA DMS umożliwia archiwizację dowolnego rodzaju dokumentów. Przez integrację z Microsoft Office, obszary administracyjne przedsiębiorstwa również mogą wykorzystywać tą funkcjonalność. Za pomocą polecenia "Przeciągnij i upuść" dokumenty zapisane w formie elektronicznej można przenieść z Windows Explorer do odpowiedniego zadania. Duża liczba dokumentów powstaje także bezpośrednio w systemie proALPHA, jak na przykład faktury, czy dowody dostaw. Dokumenty te są automatycznie archiwizowane za pomocą funkcjonalności COLD/ERM (Computer Output To Laserdisk/Enterprise Report Management).

Bazująca na serwerze kontrola wersji gwarantuje bezpieczeństwo dokumentów archiwizowanych podlegających wersjonowaniu na centralnym komputerze. Wszyscy użytkownicy mogą dzięki temu odtworzyć aktualną wersję dokumentu – bez ryzyka utraty danych.

Kopie dokumentów zapisywane są na serwerze, co odpowiada wymaganiom procesu archiwizacji. Wszyscy użytkownicy mają w ten sposób dostęp do aktualnych dokumentów, a przy tym żaden z nich nie może zostać przypadkowo usunięty.

Opcje wyszukiwania dokumentów w systemie proALPHA ERP gwarantują łatwy dostęp do dowolnego dokumentu. Wyszukiwanie jest realizowane zarówno poprzez wykorzystanie słów kluczy, jak i wyszukiwanie pełnotekstowe. Powiązanie dokumentu z konkretnym zadaniem umożliwia dostęp do dokumentów z nim powiązanych. Np. przywołanie zamówienia sprzedaży automatycznie udostępnia wszystkie dokumenty z nim powiązane.

Dzięki zintegrowaniu w systemie proALPHA ERP funkcjonalności DMS z WorkflowAutomation również operacje skanowania i archiwizacji dokumentu mogą zostać zautomatyzowane w jednym kroku procesu. Jeśli przykładowo użytkownik systemu proALPHA ERP zaksięgował dokument w księgowości, na koniec operacji księgowania wyświetli się pytanie, czy dokument ma teraz zostać zeskanowany. Taka integracja procesów przyczynia się do redukcji kosztów.