Kraj:
Polska
Call-Back-Service

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu?

Z przyjemnością do Ciebie zadzwonimy! Wystarczy przysłać wiadomość z numerem telefonu. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wyślij wiadomość bezpośrednio na adres:

info(at)proalpha.pl

Kontakt

Masz pytania, życzenia lub uwagi?

Przyślij nam krótką wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.

Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze
Wydział VIII Gosp. KRS
KRS nr 0000229984
NIP 9291734868
kapitał zakładowy
330 000,00 zł

info(at)proalpha.pl

Adres

proALPHA Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 1

65-021 Zielona Góra

Tel.: +48 (68) 50 66 500

Fax: +48 (68) 325 50 97

Mapa dojazdu

proALPHA Business Intelligence

Informacja zarządcza wspierająca podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach

System proALPHA ERP dostarcza użytkownikom informacji zarządczej dostosowanej do potrzeb danego szczebla zarządzania. Jest to zarówno informacja wspierająca controlling jak i zasilająca narzędzia do przeprowadzania analiz. proALPHA ERP pozwala zarówno na wykorzystanie predefiniowanych zapytań oraz analiz ad hoc. Dzięki temu możliwe jest dobranie właściwego narzędzia do danego zastosowania bezpośrednio w ramach systemu ERP.

proALPHA MIS

System informacyjny proALPHA MIS (Management Information System) to narzędzie informacyjne i controllingowe wykorzystywane do powtarzalnych zestawień i analiz. Jest to znakomite narzędzie do przeprowadzania analiz z wieloma parametrami i złożonymi powiązaniami, które w szybki i wygodny sposób generuje wiarygodne wyniki. 

Kluczowe zagadnienia

Poprzez wysoki stopień integracji proALPHA MIS, użytkownik ma zapewniony dostęp do wszystkich danych z całego systemu.

Za pomocą dynamicznych narzędzi użytkownik może zmieniać i uzupełniać różnorodne widoki, raporty i zestawienia udostępniane przez system informacyjny. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określania treści i stopnia agregacji danych. Zabezpieczenie dostępu do danych umożliwia funkcja nadawania uprawnień do odczytu, dzięki czemu wybrane warianty widoku zestawienia mogą zostać udostępnione tylko wybranym grupom pracowników.

Skonsolidowane kompletne prace mogą być badane na wszystkich poziomach agregacji do poziomu dokumentu. Np. dla dokumentu wysyłki możliwe jest zaprezentowanie zlecenia sprzedaży, na którym bazuje wysyłka.

Wskaźniki KPI / System Wczesnego Ostrzegania

Screenshot proALPHA System wskaźników i wczesnego ostrzegania - raport wskaźników

Głównym celem wskaźników KPI/Systemu Wczesnego Ostrzegania jest umożliwienie ciągłej oceny, zarządzania i kontroli określonych wskaźników wczesnego ostrzegania. Na tej podstawie możliwe jest odpowiednio wczesne rozpoznanie krytycznej sytuacji i szybkie podjęcie odpowiednich kroków zaradczych.

Kluczowe zagadnienia

Wysoce zintegrowane oprogramowanie proALPHA ERP dostarcza szerokiego zakresu informacji, która może być wykorzystana do budowy kompletnego zestawu wskaźników KPI i analiz. Informacja ze wszystkich obszarów aplikacji może być powiązana, przetwarzana i udostępniona w postaci szczegółowych analiz opartych na cross-modułowej podstawie z wykorzystaniem wskaźników KPI.

Raporty bazujące na wskaźnikach KPI mogą być projektowane w wielu wariantach oraz mogą być dostosowane do specyficznych wymagań danego przedsiębiorstwa.

Dla każdego wskaźnika KPI można zdefiniować wartości progowe lub tolerancji (wartość: optymalna, postulowana, średnia, stosunku podziału i krytyczna), których zakres określa każde przedsiębiorstwo samodzielnie. Przy osiągnięciu, przekroczeniu lub zejściu poniżej danej wartości ostrzegawczej możliwe jest zainicjowanie procesów Workflow. Określona grupa osób otrzymuje wtedy automatycznie powiadomienia w swoich monitorach działań (na listach ToDo). Za pomocą tych powiadomień (wczesne ostrzeganie) sterowanych zdarzeniami, niezbędne informacje trafiają we właściwym czasie do osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji. Dzięki funkcji sygnalizacji świetlnej, różne kolory umożliwiają przejrzystą wizualizację. Wskaźniki KPI i system wczesnego ostrzegania sterowany przez automatyczny Workflow odpowiada wymogom KonTraG (niemiecka ustawa o kontroli i przejrzystości w przedsiębiorstwie). W ten sposób spełnione zostają wymagania stawiane systemom zgłoszeniowym i alarmującym, które są częścią zarządzania ryzykiem. Ponadto, System Wskaźników KPI i funkcjonalność wczesnego ostrzegania ułatwia procesy zarządzania poprzez stałe uaktualnianie informacji i prezentację danych w przejrzysty i czytelny sposób.

Business Cockpit

Screenshot proALPHA Business Cockpit

proALPHA Business Cockpit (powered by QlikView – lidera runku systemów BI) oferuje wizualną analizę danych w czasie rzeczywistym. Przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika jest dopasowany do potrzeb profesjonalnych analityków. Pytania biznesowe znajdują natychmiastową odpowiedź z wykorzystaniem wydajnych pulpitów informacyjnych.

Kluczowe zagadnienia:

  • Przedstawienie informacji "Od ogółu do szczegółu"
  • Skonsolidowana informacja z różnych źródeł danych dostarczana na czas
  • Przeszukiwanie danych łatwe jak w przeglądarce Google
  • Wizualizacja danych za pomocą przejrzystych wykresów
  • Analizy planów, trendów i scenariuszy
  • Aplikacje biznesowe i pulpity łatwe do dopasowania
  • Niezawodny dostęp z każdego miejsca: komputer, smartphone, tablet, chmura
  • Uzupełnienie istniejących rozwiązań proALPHA BI

Business Cockpit w praktyce

Profesjonalizm dzięki doświadczeniu - 1 700 zadowolonych klientów to najlepszy dowód

Hamburger Leistungsfutter GmbH
proALPHA Analyzer Screenshot

proALPHA Analyzer

proALPHA Analyzer jest skutecznym dopełnieniem proALPHA MIS, poprzez umożliwienie użytkownikom sporządzania arbitralnych analiz ad hoc, w tym analiz wielowymiarowych, których przygotowanie nie wymaga umiejętności programistycznych.

Kluczowe zagadnienia

Silną stroną proALPHA Analyzer (bazującego na oprogramowaniu OLAP) ułatwiającą analizę danych, są jego możliwości graficznej wizualizacji danych. Poprzez kliknięcie myszką na element wykresu można się  przyjrzeć szczegółowym danym, tak jak przy użyciu lupy.

Przez kliknięcie myszką na symbol "Powiększenia" można zwiększać szczegółowość danych. Za pomocą narzędzia do sporządzania raportów, wyniki analiz mogą być przygotowywane do wykorzystania w prezentacjach. Analyzer jest w pełni zintegrowany z systemem proALPHA ERP.

Logo klienta referencyjnego Aichelin-Gruppe
Logo klienta referencyjnego Bausch + Ströbel Maschinenfabrik Ilsofen GmbH & Co. KG
Gaudlitz GmbH