Kraj:
Polska
Call-Back-Service

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu?

Z przyjemnością do Ciebie zadzwonimy! Wystarczy przysłać wiadomość z numerem telefonu. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wyślij wiadomość bezpośrednio na adres:

info(at)proalpha.pl

Kontakt

Masz pytania, życzenia lub uwagi?

Przyślij nam krótką wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.

Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze
Wydział VIII Gosp. KRS
KRS nr 0000229984
NIP 9291734868
kapitał zakładowy
330 000,00 zł

info(at)proalpha.pl

Adres

proALPHA Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 1

65-021 Zielona Góra

Tel.: +48 (68) 50 66 500

Fax: +48 (68) 325 50 97

Mapa dojazdu

Webinaria

Rejestracja na webinaria odbywa się w trzech prostych krokach.

Webinarium oferuje wspólną naukę przez Internet bez konieczności podróżowania oraz stresu związanego z dotrzymywaniem terminów. Podstawowym źródłem informacji o webinariach jest opis znajdujący się w naszym kalendarzu szkoleń. Możliwe jest stworzenie własnej listy tematów. Zagadnienia uzgodnione przez Ciebie z naszymi trenerami, zostaną potraktowane ze szczególną wnikliwością. Aby wziąć udziału w webinarium potrzebny jest tylko dostęp do Internetu oraz telefon. Podczas webinarów mogą być poruszone zagadnienia, na omówienie których nie potrzeba całego dnia szkoleniowego. Rozliczenie następuje w trybie godzinnym, dzięki czemu możliwe jest połączenie różnych zagadnień, które wymagają zaangażowania kilku trenerów. Dzięki naszemu interaktywnemu systemowi zarządzania procesem kształcenia LMS (Learning Management System) jesteśmy w stanie tworzyć całe bloki szkoleniowe dostosowane do indywidualnych wymagań naszych klientów, które, dla pogłębienia umiejętności praktycznych, możemy dodatkowo uzupełnić o naszą platformę proALPHA e-learning. Na życzenie przygotowujemy również indywidualne kontrole wyników nauczania. Udział w webinariach możliwy jest również w języku angielskim.

Operacyjny CRM (3 godziny)

 

Dane podstawowe (1 godzina)

 • Adresy
 • Kontakty
 • Konkurenci

Zarządzanie adresami i kontaktami (1 godzina)

Zarządzanie możliwościami (1 godzina)

 • Oferty w sprzedaży z raportem ofert
 • Projekty sprzedaży oraz oferty

Strategiczny CRM (1 godzina)

 • Zarządzanie obszarami sprzedaży
 • Kontrola sprzedaży
 • Akcje marketingowe
 • Analyzer oraz zestawienia/info

Designer procesów gospodarczych GPD (4 godziny)

 

Podstawy i struktura (1 godzina)

 • Organizacja przedsiębiorstwa oraz procesy w przedsiębiorstwie
 • Sposób postępowania podczas modelowania
 • Podstawy techniczne

Modelowanie (2 godziny)

 • Modelowanie organizacji przedsiębiorstwa
 • Modelowanie procesów przedsiębiorstwa
 • Modelowanie procesów systemowych
 • Kategorie oraz mapa procesów

Dane podstawowe oraz dokumenty (30 minut)

 • Analiza danych podstawowych
 • Zarządzanie dokumentami

Informacje dodatkowe (30 minut)

 • GPD w połączeniu z proALPHA
 • GPD Viewer w połączeniu ze ścieżką aktualizacji

Finanse i księgowość (4 godziny)

 

Księgowanie bieżących zdarzeń:

 • Rodzaje księgowań, maski księgowań (dialog, bufor), przejęcie danych
 • Księgowanie kont KG oraz rachunków wejściowych i wyjściowych
 • Transfer do rachunku kosztów oraz rachunku środków trwałych, konta przeciwstawne, księgowanie waluty obcej
 • Księgowanie kas, księgowanie wyciągów bankowych
 • Księgowanie elektronicznych wyciągów z konta
 • Księgowania czeków

Rachunek kosztów i świadczeń (4 godziny)

 

Dane podstawowe rachunku miejsc powstawania kosztów (2 godziny)

 • Miejsca powstawania kosztów
 • Rodzaje kosztów
 • Agregacje
 • Wielkości odniesienia
 • Stawka kosztowa
 • Klucz podziałowy (jedynie w połączeniu z potokami danych)

Księgowanie w rachunku kosztów (2 godziny)

 • Struktura i znaczenie procedury księgowania oraz rodzaje księgowań
 • Rejestrowanie księgowań bezpośrednich, księgowań do bufora, księgowań okresowych oraz przeksięgowań okresowych
 • Przejmowanie oraz opracowywanie przejęcia danych
 • Księgowania storna
 • Księgowania okresowe i przeksięgowania okresowe

Podstawy systemu wskaźników i wczesnego ostrzegania z uwzględnieniem wskaźników i zestawień występujących w różnych obszarach

 

Definiowanie wskaźników (3 godziny)

 • Przegląd i zastosowanie wskaźników
 • Definiowanie wskaźników - przebieg oraz źródła
 • Definiowanie wskaźników - opracowywanie różnych rodzajów wskaźników
 • Opracowywanie danych podstawowych i parametrów
 • Wskaźniki jakościowe, skale ratingu, wartości normowania, rzędy skalowania, wartości graniczne
 • Odwzorowanie konceptu "Balanced Scorecard"
 • System wczesnego ostrzegania dzięki zintegrowanemu modułowi WorkflowAutomation

Raporty wskaźników - możliwości i zastosowanie (1,5 godziny)

 • Definiowanie sprawozdań
 • Standard oraz zestawy firm
 • Kolumny standardowe oraz zależne od wariantu, kolumna normowania
 • Sprawozdania - przedstawienie oraz możliwości zastosowania
 • Grafika hierarchii wskaźników oraz grafika "Balanced Scorecard"
 • Wykres, przegląd ostrzeżeń, przegląd wskaźników

Podstawy i przegląd zestawień kontrolnych (45 minut)

 

Pozyskiwanie informacji - możliwości i źródła

 

Znaczenie systemu informacyjnego MIS, raporty i zestawienia/kalkulacje jako źródła

 

Zestawienia kontrolne w różnych modułach proALPHA

 

Przegląd możliwości zestawień i planowania jako części planowania w przedsiębiorstwie

 

Możliwości kontrolingu i planowania oraz narzędzia planowania

 

Podejście do planowania w modułach z zakresu rachunkowości (3 godziny)

 • Podejście do planowania środków trwałych, bilans planowany oraz planowany rachunek zysków i strat
 • Arkusz rozliczenia kosztów (ARK) - porównanie kosztów postulowanych i bieżących
 • Arkusz nośników kosztów postulowanych i bieżących
 • Rachunek marż pokrycia, schemat rozliczenia

Przegląd dalszych możliwości pozyskiwania informacji (2,5 godziny)

 • Przegląd statystyk w systemie proALPHA jako źródeł informacji sklasyfikowanych według obszarów użytkowania oraz całego przedsiębiorstwa.
 • Podstawy oraz przegląd funkcji w proALPHA Analyzer
 • Podstawy systemu wskaźników

Konsolidacja w finansach

 • Przegląd, przedstawienie w systemie proALPHA®, podstawy, zakres zastosowania
 • Tabele konsolidacji, przedsiębiorstwa powiązane, pozostałe dane podstawowe oraz wyjaśnienia
 • Konsolidacja sum, konsolidacja należności i zobowiązań oraz konsolidacja wyników
 • Przegląd konsolidacji, metody działania oraz zastosowanie
 • Przebieg oraz przeprowadzanie konsolidacji
 • Przeprowadzanie konsolidacji, księgowania oraz przejęcie danych
 • Konsolidacja w walutach obcych - dane podstawowe oraz przebieg

Konsolidacja w rachunku kosztów i świadczeń

 • Przegląd oraz funkcje
 • Konsolidacja miejsc powstawania kosztów, konsolidacja nośników kosztów, konsolidacja nośników wyników
 • Dane podstawowe, tabele konsolidacji
 • Przebieg konsolidacji
 • Przedstawienie skonsolidowanych kosztów lub wyników
 • Skonsolidowane zestawienia
 • Skonsolidowane informacje księgowań

Podstawy rachunku kosztów planowanych (30 minut)

 • Systemy rachunków kosztów i ich cechy
 • Pojęcia i definicje

Planowanie danych podstawowych (45 minut)

 

Planowanie świadczeń w miejscach powstawania kosztów oraz planowanie kosztów bezpośrednich (1 godzina)

 

Planowanie rozliczenia świadczeń wewnątrzzakładowych (1,5 godziny)

 

Integracja rachunku kosztów planowanych z całym systemem (1,5 godziny)

 

Analiza i kontrola kosztów

 

Podstawy rachunku marż pokrycia (45 minut)

 

Rachunek nośników wyników - przegląd, planowanie, analiza (45 minut)